Realizacje

Wykonaliśmy setki projektów i wdrożyliśmy nowoczesne i optymalne rozwiązania u ponad 200 klientów z całej Polski. Oto część z nich. Zapraszamy!

Mercedes-Benz Manufacturing

Budowa zakładu produkcyjnego silników Mercedes-Benz w Jaworze – hala F1 budynki 101 i 102

2018-2020
ZOBACZ SPECYFIKACJĘ LIST REFERENCYJNY
X
 • zasilanie placu budowy (dostarczenie rozdzielni budowlanych , wykonanie linii zasilających nn oraz instalacji oświetlenia
 • wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego
 • dostawa i uruchomienie centralnej baterii oświetlenia awaryjnego
 • instalacje tras E90
 • instalacja okablowania E90
 • placu budowy , zasilanie zaplecza socjalno – produkcyjnego)
 • wykonanie instalacji uziemienia
 • wykonanie instalacji odgromowej
 • wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych
 • wykonanie tras kablowych
 • ułożenie linii kablowych NN – WLZ oraz instalacji siły i gniazd
 • wykonanie instalacji oświetleniowej w technologii DALI
 • dostawa i montaż 24 linii kablowych SN 20kV
 • dostawa i montaż 24 stacji transformatorowych 20/0,4 kV
 • dostawa i montaż rozdzielni oddziałowych NN
 • wykonanie instalacji fitrów aktywnych AHF
 • dostawa i montaż instalacji szynoprzewodów
 • instalacja knałów podparapetowych
 • dostawa i montaż UPS-ów
 • wykonanie istalacji zasilania gwarantowanego
 • wykonanie przejść o.poż

Mercedes-Benz Manufacturing

List referencyjny

Mercedes-Benz Manufacturing

Podłączenia procesowe urządzeń technologicznych (hook-up) w zakładzie produkcyjnym silników Mercedes-Benz w Jaworze

2019-2020
ZOBACZ SPECYFIKACJĘ LIST REFERENCYJNY
X
 • koordynacja procesowa i sporządzenie dokumentacji warsztatowych
 • montaż drugorzędowych konstrukcji wsporczych na elementach Hilti
 • montaż tras kablowych
 • montaż okablowania
 • rozbudowa rozdzielnic głównych 0,4 kV Sivacon S8 Siemens

Mercedes-Benz Manufacturing

List referencyjny

Nowy Rynek – kompleks biurowy Franklin Templeton Investments

Franklin Templeton Investments, Budynek Biurowo-Usługowy ”B” z garażem podziemnym – wykonanie i uruchomienie wewnętrznych instalacji elektrycznych na powierzchni aranżacji Najemcy na piętrach +2, +3, +4, +5

2018 - 2019
ZOBACZ SPECYFIKACJĘ LIST REFERENCYJNY
X
 • dostawa i montaż kabli i przewodów (450 km)
 • dostawa opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego wraz z elementem systemu sterowania dali (5 400 szt.),
 • dostawa wraz z uruchomieniem systemu sterowania, monitorowania wszystkich opraw oświetlenia podstawowego oraz systemu obecności z wykorzystaniem systemu sterownia ENCELIUM na powierzchni wykonywanych prac
 • montaż tras kablowych (7 km),
 • dostawa ostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych (23 kpl.)
 • dostawa i montaż osprzętu elektrycznego
 • dostawa i montaż UPS 100kVA oraz 200 kVA
 • dostawa i montaż puszek podłogowych (1 600 szt.)

Nowy Rynek – kompleks biurowy Franklin Templeton Investments

List referencyjny

copyrights | 2019 GK ELEKTRO Realizacja: ADV Reklamiści