Pomiar prądu
upływowego

Pomiar prądu upływowego w próbach napięciem stałym

Pomiar prądu to badanie służące określeniu, czy dany układ elektryczny funkcjonuje prawidłowo. Dzięki temu można ocenić stan zużycia izolacji oraz wykryć przypadki, w których wymagana jest naprawa lub wymiana instalacji czy urządzeń. Zgodnie z rozporządzeniami oraz normami prawnymi istnieje obowiązek sprawdzania eksploatacji urządzeń elektrycznych, co wiąże się z tematem bezpieczeństwa elektrycznego. Firma GK-Elektro przeprowadza okresowe badania sprzętu elektrycznego, w skład których wchodzi m.in. pomiar prądu upływowego w próbach napięciem stałym. Jest to popularna metoda sprawdzania i oceny ogólnego stanu technicznego urządzeń elektrycznych.

Zestaw-pomiarowy-TDM-4540-P-TD-PD-firmy-Megger

Diagnostyka przewodów napięciem stałym

Pomiary izolacji oraz urządzeń elektrycznych wykonywane są w celu zabezpieczenia m.in. przed powstaniem pożaru. Pomiar prądu upływowego w próbach napięciem stałym to metoda umożliwiająca wykrycie ewentualnych zaburzeń w przepływie prądu. Dzięki wykorzystaniu energii o stałej amplitudzie bardzo łatwo jest oszacować wszelkie nadwyżki, bądź zaniżenia w napięciu elektrycznym, co umożliwia określenie wartości prądu upływowego. Natężenie prądu w obwodzie różni się w zależności od chwilowych warunków w nim panujących. W odróżnieniu od zmiennego i przemiennego, prąd stały posiada niezmienną wartość, dzięki której można zdefiniować prąd płynący w urządzeniu i przyrównać go do odpowiedniego poziomu napięcia.

Układ pomiarowy podczas pomiaru prądu upływowego w próbach napięciem stałym

Pomiar prądu upływowego w próbach napięciem stałym – charakterystyka

W urządzeniach i instalacjach elektrycznych prądy upływowe występują jako prądy płynące przez izolację do ziemi. Wypadkowy prąd upływowy określany jest normami wartości dla pomiarów elektrycznych, które różnią się w różnych krajach. Pomiar prądu upływowego w próbach napięciem stałym określa, czy upływ prądu w badanej izolacji mieści się w granicach wartości przewidzianych dla tego typu instalacji. Wszystkie urządzenia elektryczne określane są także z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej różnymi klasami ochronności od 1 do 3. W ten sposób każda klasa ochronności posiada inną wartość prądu upływowego. Firma GK-Elektro zajmuje się monitorowaniem stanu technicznego oraz określaniem wartości napięcia elektrycznego i prądu upływowego, co jest istotne dla utrzymywania całej instalacji w dobrej kondycji.

Szczegóły pomiarów upływu prądu

Diagnozę wartości prądu upływowego uzyskuje się dzięki wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu do prób napięciem stałym. Tego typu urządzenia są łatwe w transporcie, a dzięki swojej mobilności mogą być wykorzystywane w różnych lokalizacjach, także tych w terenie.
Pomiar prądu upływowego w próbach napięciem stałym to uniwersalna metoda określenia wartości eksploatacji instalacji elektrycznej. Służy utrzymywaniu całej instalacji w granicach dopuszczalnego poziomu napięcia oraz definiowaniu nadwyżek lub zaniżenia przepływu prądu. Firma GK-Elektro posiada szeroką ofertę badań instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych, których okresowe wykonywanie jest wskazane względami bezpieczeństwa. Ma to na celu redukcję niebezpieczeństwa wywołanego skokami napięcia, a tym samym wyeliminowanie ryzyka niebezpiecznych zwarć w instalacji elektrycznej.

copyrights | 2019 GK ELEKTRO Realizacja: ADV Reklamiści