Pomiary współczynnika
tangens delta

Pomiary współczynnika tangens delta strat dielektrycznych

Pomiary współczynnika tangens delta strat dielektrycznych wykonywane są w celu oceny stanu technicznego zarówno kabli, jak i układów izolacyjnych, a także wszelkiego rodzaju transformatorów czy innych urządzeń elektroenergetycznych. Tego typu diagnostyka powinna być stosowana okresowo, jako część badań kontrolnych, eksploatacyjnych i przeglądów technicznych, mających na celu wyznaczenie i kalibrację strat dielektrycznych izolacji kabli i przewodów. Firma GK-Elektro zajmuje się pomiarami i diagnozą stanu systemów elektrycznych oraz oferuje swoje usługi w zakresie wszelkich napraw instalacji energetycznych i teletechnicznych.

Co to jest współczynnik tangens delta?

Współczynnik strat dielektrycznych wyznaczany jest przez tangens delta (tg 5), czyli stosunek natężenia składowych prądu elektrycznego w danym dielektryku. Jego wyznaczenie wiąże się z wyliczeniami matematycznymi, które w postaci równań i ciągów liczbowych określają kąt przesunięcia fazowego między napięciem a prądem. Niekiedy współczynnik „tg 5” określany jest jako tangens kąta strat dielektrycznych, czyli właśnie stosunek natężenia składowej rzeczywistej do urojonej. Pomiary współczynnika tangens delta strat dielektrycznych mają na celu określenie konkretnej liczby niepożądanych wyładowań napięcia w instalacji.

Zestaw-pomiarowy-TDM-4540-P-TD-PD-firmy-Megger

Czym są straty dielektryczne?

Przyczynami strat dielektrycznych są zjawiska zaburzeń fal elektromagnetycznych w dielektrykach, które objawiają się zwiększoną pojemnością pola elektrycznego. Różnego rodzaju odbicia, tłumienia czy załamania fal elektromagnetycznych zwane są polaryzacją, a ta ma charakter rezonansowy. Oznacza to, że pobudzone do drgania fale objawiają się wzrostem amplitudy, będąc formą wymuszoną, która po pewnym czasie ponownie osiąga stan równowagi, co przypomina szarpnięcie strun instrumentu. Jednak, ponieważ wyzwolona energia wymaga zwiększonej aktywności, niektóre urządzenia mogą nie wytrzymywać tego typu polaryzacji, przez co dochodzi do strat energii, która w konsekwencji ulega rozproszeniu

Protokół z badania współczynnika tangens delta strat dielektrycznych

Pomiary współczynnika tangens delta strat dielektrycznych – na czym polegają?

Tego typu straty energii zdarzają się bardzo często. Występują one w każdym układzie energetycznym, nawet nowym i sprawiającym wrażenie idealnego. Pomiary współczynnika tangens delta strat dielektrycznych mają określać wartości wektora polaryzacji, który nie pokrywa się w całości z energią płynącą w przewodzie elektrycznym. Ponieważ zmiany pola elektrycznego są częste, niektóre dielektryki charakteryzują się stałą ilością polaryzacji bądź spontanicznym występowaniem skoków energii. Dlatego określenie współczynnika tangens delta strat dielektrycznych jest w stanie dać obraz funkcjonowania sieci energetycznej i jej charakterystykę, a także określić przyczyny występowania polaryzacji.
Pomiar wykonuje się, podłączając przewody pomiarowe do instalacji. Test współczynnika dielektrycznego tangens delta poddaje badaniu napięcie przewodu bądź urządzenia. Uzyskane w ten sposób wyniki należy porównać ze wskazaniami producenta, odnoszącymi się do konkretnych wartości, jak i porównać z poprzednimi wynikami pomiarów kontrolnych. Dzięki temu można określić ewentualne odchyły od normy, a także sprawdzić eksploatację kabli bądź urządzeń, a także proces starzenia się instalacji.

Protokół z badania współczynnika tangens delta strat dielektrycznych

Pomiary współczynnika tangens delta strat dielektrycznych – oferta firmy GK-Elektro

Firma GK-Elektro zajmuje się szeroko pojętym serwisem elektroenergetycznym, w skład którego wchodzą zarówno badania kontrolne czy okresowe, jak i instalacja, naprawa oraz wymiana sprzętu energetycznego. Współpracujemy z wieloma kontrahentami, tj.: Skanska, Solaris, Daimler Benz czy Bridgestone. W ofercie posiadamy zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacje czy firmy, którym jesteśmy w stanie wykonać niezbędną diagnostykę oraz wszelkie prace związane z usuwaniem awarii sieci w biurach, halach i magazynach.

Układ pomiarowy podczas badania współczynnika tangens delta strat dielektrycznych

copyrights | 2019 GK ELEKTRO Realizacja: ADV Reklamiści