Oferta

PRODUKCJA

prefabrykacja rozdzielnic

Prefabrykujemy rozdzielnice z wykorzystaniem elementów światowej czołówki dostawców materiałów elektrotechnicznych.

WIĘCEJ O NAS

USŁUGI

Instalacje elektryczne silnoprądowe (oświetlenia, siły, gniazd wtykowych, odgromowe, uziemiające)
Rozdział energii, przyłącza elektroenergetyczne (stacje transformatorowe, stacje rozdzielcze, sieci elektroenergetyczne średniego napięcia)
Diagnostyka, wykrywanie i usuwanie awarii (diagnostyka metodą wyładowań niezupełnych, lokalizacja uszkodzeń, wdrażanie metod zapobiegania awarii)
Instalacje elektryczne słaboprądowe (sieci LAN, kontrola dostępu, monitoring, sygnalizacja pożaru, oddymianie)
Automatyka i sterowanie (automatyka budynków, procesy technologiczne, linie produkcyjne)
Serwis (przeglądy okresowe, naprawy, modernizacje, ekspertyzy)
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koncepcji, projektu budowlanego, przetargowego i wykonawczego
Nadzory

WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE

Świadczymy usługi dla klientów instytucjonalnych, korporacyjnych jak i firm wykonawczych występujących w roli Generalnego Wykonawcy bądź Inwestora z zakresu „design & build”. Staramy się współpracować z Klientem w pełnym zakresie realizacji inwestycji, od oferty handlowej po dokumentację powykonawczą. Posiadamy kompetencje realizacyjne w zakresie obsługi obiektów biurowych, przemysłowych i magazynowych.

REALIZACJE

NASI KLIENCI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

copyrights | 2019 GK ELEKTRO Realizacja: ADV Reklamiści