Lokalizacja uszkodzeń
powłoki kabla

Lokalizacja uszkodzeń powłoki kabla z zastosowaniem taktowanego napięcia stałego

W trakcie eksploatacji kable systemu elektroenergetycznego mogą ulegać uszkodzeniom. Jest to spowodowane różnymi procesami niszczenia, tj.: starzeniem się kabli, błędami w instalacji, uderzeniami piorunów itd. W celu lokalizacji uszkodzeń wykorzystuje się różnego rodzaju metody pomiarowe badające rezystencje izolacji i ciągłości żył kabla. Jednak tego typu pomiary są tylko pomiarami wstępnymi przed całą gamą czynności, które muszą być wykonane w celu odpowiedniej diagnozy. Firma GK-Elektro prowadzi przeglądy oraz naprawy całego systemu instalacji kablowej. Wyjaśniamy, na czym polega lokalizacja uszkodzeń powłoki kabla z zastosowaniem taktowanego napięcia stałego?

Etapowa lokalizacja uszkodzeń

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń możliwe jest szybkie i precyzyjne wskazanie miejsc uszkodzeń w kablach wysokiego napięcia, które jednak polega na kilku krokach. Początkowo wykonywane są wstępne pomiary okablowania oraz wszelkich urządzeń elektrycznych w celu wykrycia potencjalnych miejsc zagrażających całej instalacji. Lokalizacja uszkodzeń powłoki kabla bądź innych uszkodzeń mechanicznych wykonywana jest za pomocą sprzętu diagnostycznego mierzącego próby napięciowe. Po zawężeniu umiejscowienia występowania uszkodzeń następuje pomiar z zastosowaniem taktowanego napięcia stałego w uszkodzonym kablu. Napięcie jest stałe wtedy, kiedy jego wartość nie zmienia się wraz z upływem czasu. Pozwala to na wykrycie wszelkich nieprawidłowości oraz odchyleń od normy. Ostatnim etapem lokalizacji jest dokładne wskazanie miejsca występowania usterki. W ten sposób lokalizacja uszkodzeń polega na etapowej identyfikacji, która wstępnie przyczynia się do punktowego zlokalizowania uszkodzenia, a w dalszej kolejności – na wykonaniu dokładnych pomiarów przy pomocy sprzętu specjalistycznego i wykryciu nie tylko konkretnego miejsca, ale także przyczyny występowania uszkodzeń.

Zestaw Lokalizacji Punktowej Uszkodzeń Kabli vLoc3-5000 firmy Megger

Etapowa lokalizacja uszkodzeń

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń możliwe jest szybkie i precyzyjne wskazanie miejsc uszkodzeń w kablach wysokiego napięcia, które jednak polega na kilku krokach. Początkowo wykonywane są wstępne pomiary okablowania oraz wszelkich urządzeń elektrycznych w celu wykrycia potencjalnych miejsc zagrażających całej instalacji. Lokalizacja uszkodzeń powłoki kabla bądź innych uszkodzeń mechanicznych wykonywana jest za pomocą sprzętu diagnostycznego mierzącego próby napięciowe. Po zawężeniu umiejscowienia występowania uszkodzeń następuje pomiar z zastosowaniem taktowanego napięcia stałego w uszkodzonym kablu. Napięcie jest stałe wtedy, kiedy jego wartość nie zmienia się wraz z upływem czasu. Pozwala to na wykrycie wszelkich nieprawidłowości oraz odchyleń od normy. Ostatnim etapem lokalizacji jest dokładne wskazanie miejsca występowania usterki. W ten sposób lokalizacja uszkodzeń polega na etapowej identyfikacji, która wstępnie przyczynia się do punktowego zlokalizowania uszkodzenia, a w dalszej kolejności – na wykonaniu dokładnych pomiarów przy pomocy sprzętu specjalistycznego i wykryciu nie tylko konkretnego miejsca, ale także przyczyny występowania uszkodzeń.

Metody wykrywania uszkodzeń

Częstymi rodzajami uszkodzeń są defekty powodujące zawilgocenie kabla, a w konsekwencji powstanie drzewień wodnych i uszkodzeń wywołanych korozją. Lokalizacja uszkodzeń powłoki kabla ma na celu eliminację tego typu zagrożeń i odbywa się jedną z metod wykorzystujących sprzęt do wykrywania uszkodzeń w sieciach pod napięciem. Istnieje wiele metod służących wykrywaniu uszkodzeń, które używa się w zależności od danego przypadku i warunków technicznych instalacji. Wiele służących temu celowi urządzeń to uniwersalne przyrządy, które są wykorzystywane nie tylko do lokalizacji uszkodzeń, ale także do wykrywania zwarcia, przerw żył kabla oraz innych uszkodzeń elektroenergetycznych.

Lokalizacja uszkodzeń powłoki kabla z zastosowaniem taktowanego napięcia stałego – oferta firmy GK- Elektro

Firma GK-Elektro oferuje pomiary kontrolne, okresowe, jak i diagnostyczne linii kablowych, służąc fachową pomocą przy eliminowaniu każdego rodzaju usterek w instalacji. Lokalizacja uszkodzeń powłoki kabla z zastosowaniem taktowanego napięcia stałego to podstawowa metoda służąca wykrywaniu zaburzeń w funkcjonowaniu linii wysokiego napięcia, używanej zarówno w telekomunikacji, jak i w systemach przemysłowych czy instalacjach domowych.

copyrights | 2019 GK ELEKTRO Realizacja: ADV Reklamiści