Próby kabli
napięciem VLF

Próby kabli napięciem VLF

Wszystkie instalacje kablowe, które używane są w energetyce, podlegają cyklicznym kontrolom i diagnostyce okresowej. Badania wytrzymałości, próby napięciowe oraz eksploatacyjne są nieodłączną częścią rutynowych pomiarów. Firma GK-Elektro prowadzi badania sprzętu i instalacji elektrycznej w celu konserwacji, a także ewentualnej naprawy uszkodzonych podzespołów. Próby napięciowe w trybie VLF, wchodzące w skład eksploatacyjnych pomiarów kabli, to jedna z ofert firmy, dedykowana badaniu wytrzymałości elektrycznej urządzeń oraz diagnostyki kabli elektrycznych. W ramach diagnostyki wykonywany jest także pomiar prądu upływowego w próbach napięciem trapezoidalnym oraz pomiar prądu upływowego w próbach napięciem wolnozmiennym prostokątnym.

Specyfikacja pomiarów kabli napięciem VLF

Pomiar prądu upływowego w próbach napięciem VLF używany jest w niskich częstotliwościach, wynoszących 0,1 Hz i mniej. Pomimo niskiej częstotliwości, tego typu badanie nadaje się do mierzenia napięcia także obiektów o dużej pojemności elektrycznej bądź długich odcinków kabli. Lokalizacja uszkodzeń kablowych lub wszelkich innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu jest wykrywalna w takim samym stopniu przy używaniu próby kabli napięciem VLF, jak i w przypadku innych prób napięciowych, wykorzystujących wyższe napięcie.

Zestaw-pomiarowy-TDM-4540-P-TD-PD-firmy-Megger

Badania kabli napięciami przemiennymi VLF

Napięcie VLF (ang. Very Low Frequency) używane jest do pomiarów kabli, generatorów oraz silników elektrycznych. Wykorzystując natężenie o niskiej amplitudzie, niezbędne zużycie energii jest nawet 500 razy mniejsze, niż dla pomiarów o wyższej częstotliwości. Także urządzenia pomiarowe dla systemu VLF są o wiele lżejsze, niż ważące kilka ton urządzenia do badania wyższymi próbami natężenia, co znacznie wpływa m.in. na koszty związane z transportem sprzętu. Dlatego próby kabli napięciem VLF używane są w przypadku szybkich i terenowych badań diagnostycznych. Przy wyborze tej opcji pomiarowej, należy jednak mieć na względzie kilka podstawowych parametrów. Istotnym staje się zakres pojemności kabli, minimalne i maksymalne natężenie probiercze oraz zakres pojemności obciążenia dla danej częstotliwości. W ten sposób można określić niezbędne wyróżniki do badania kabli wolnozmiennymi napięciami przemiennymi VLF.

Pomiary prądów upływowych

Sprawdzanie prądu upływowego to metoda testowania „wycieku” energii elektrycznej, mogącego zagrażać życiu i zdrowiu. Każde urządzenie elektryczne posiada naturalną wartość wycieku, która jednak nie powinna przekraczać pewnych norm i wartości minimalnej. Pomiar prądu upływowego pozwala określić stopień zużycia izolacji czy inne warunki eksploatacyjne urządzeń elektrycznych. W celu zmierzenia tych własności urządzenie podlega testowaniu napięciem trapezoidalnym lub napięciem wielozmiennym prostokątnym.

Układ pomiarowy podczas próby kabli napięciem VLF

Wielofunkcyjny system do pomiarów kabli napięciem VLF

Urządzenia służące do wykonywania próby VLF działają wielofunkcyjnie, wykonując pomiary zarówno prądem przemiennym, jak i stałym, a także badania punktowe. System do pomiarów kabli napięciem VLF umożliwia zarówno badanie współczynnika strat dielektrycznych tangens delta, jak i wyładowania niezupełne, co czyni go uniwersalnym narzędziem do pomiarów, który może być stosowany w przypadku wszelkich badań kabli i urządzeń elektrycznych. Próby kabli napięciem VLF są także preferowaną i najczęściej wybieraną metodą diagnostyki kabli SN, m.in. dzięki swojej funkcjonalności.

Próby kabli napięciem VLF – oferta GK-Elektro

Firma GK-Elektro specjalizuje się w wykonywaniu instalacji elektrycznych oraz montażu źródeł energii. W obszarze naszej działalności znajdują się także próby kabli napięciem VLF, w tym diagnostyka kabli SN metodą VLF dla zakładów przemysłowych. Wykonujemy próby napięciowe VLF długich kabli, a także próby napięciowe VLF krótkich kabli dla mniejszych lub większych zakładów używających energię elektryczną na dużą skalę.

copyrights | 2019 GK ELEKTRO Realizacja: ADV Reklamiści