Strona w modernizacji
Zapraszamy wkrótce!
  • Świadczymy usługi dla klientów instytucjonalnych, korporacyjnych jak i firm wykonawczych występujących w roli Generalnego Wykonawcy bądź Inwestora z zakresu "design & build".
  • Instalacje elektryczne silnoprądowe (oświetlenia, siły, gniazd wtykowych, odgromowe, uziemiające) / Rozdział energii, przyłącza elektroenergetyczne (stacje transformatorowe, stacje rozdzielcze, sieci elektroenergetyczne średniego napięcia) / Diagnostyka, wykrywanie i usuwanie awarii (diagnostyka metodą wyładowań niezupełnych, lokalizacja uszkodzeń, wdrażanie metod zapobiegania awarii) / Instalacje elektryczne słaboprądowe (sieci LAN, kontrola dostępu, monitoring, sygnalizacja pożaru, oddymianie) / Automatyka i sterowanie (automatyka budynków, procesy technologiczne, linie produkcyjne) / Serwis (przeglądy okresowe, naprawy, modernizacje, ekspertyzy) / Nadzory
+48 530 400 850 email: biuro@gkelectro.com ul. Gdyńska 83
62-004 Czerwonak