Próby napięciowe w
trybie DAC

Próby napięciowe w trybie DAC

Badania pomontażowe i eksploatacyjne na liniach kablowych stają się wymogiem, jakie zakłady energetyczne stawiają instalatorom w celu zwiększenia bezpieczeństwa przepływu energii. Próby napięciowe obowiązkowo należy wykonywać przy instalacji kabli o natężeniu powyżej 1kV, w przypadku mniejszych wartości dopuszczane jest niedokonywanie tych badań. Obecnie wiele linii jest modernizowanych lub tworzone są nowe łącza, które integrują źródła energii z powstającą infrastrukturą. Tym samym niezbędnym staje się wykonanie próby napięciowej oraz szeregu innych diagnostyk i badań nisko- lub wysokoprądowych. Firma GK-Elektro przeprowadza próby napięciowe w trybie DAC na liniach kabli wysokiego napięcia o natężeniu 110 kV, a do tego oferuje wykonanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, oddającej linie do użytku.

Specyfika pomiarów DAC

Świadczone przez nas usługi diagnostyczne opierają się na normach Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej. Określają one m.in. metody badań i wymagania stawiane okablowaniu od 6 do 150 kV. Dodatkowo normy Komisji ustalają schematy i metody wykonywania tych badań. Według ich zaleceń próba napięciowa napięciem oscylacyjnym DAC powinna być wykonywana w formie strzałów (wyzwoleń napięcia) w granicach 200 Hz i 5 kHz, do tego na każdą fazę powinno być wywołanych 50 wyzwoleń badających zakres napięciowy kabli.
Oprócz Komisji Elektrotechnicznej podobne wymogi definiują także inne instytucje oraz dokumenty, które są jednomyślne pod względem liczby wykonywanych wyzwoleń, jednak różnią się np.: częstotliwością czy wartością napięcia probierczego. W ten sposób wytyczne mogą być definiowane także przez inne zakłady energetyczne, które mogą ustalać próby napięciowe na podstawie własnych doświadczeń i wytycznych, jednak bazujących na ogólnie przyjętych normach i dokumentach.

Zestaw-pomiarowy-TDM-4540-P-TD-PD-firmy-Megger

Metody badań napięcia

Próby napięciowe w trybie DAC to tylko jedne z wielu metod badań na liniach energetycznych. Wszystkie badania odbiorcze prowadzone są w dwóch metodach: wysoko- oraz niskonapięciowej. Ta druga często jest wykonywana przez właściwe firmy wykonawcze, które są już zaopatrzone w niezbędne mierniki, wymuszalniki czy inne urządzenia do badania przepływu prądu. Badanie techniką wysokonapięciową jest bardziej skomplikowaną formą pomiarów, do którego wykonania niezbędny jest specjalistyczny sprzęt oraz generatory prądotwórcze. Tego typu urządzenia muszą być transportowane furgonami, a ich instalacja trwa nawet kilka godzin. W zakres pomiarów wysokonapięciowych wliczane są próby napięciowe AC, WNZ oraz DAC. Systemy opierające się na metodzie DAC wykorzystują próby napięciowe o innych niż pozostałe próby parametrach, a także są zgodne z wyżej wymienioną normą Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej – IEC 60270.

Metody badań napięcia

Próby napięciowe w trybie DAC to tylko jedne z wielu metod badań na liniach energetycznych. Wszystkie badania odbiorcze prowadzone są w dwóch metodach: wysoko- oraz niskonapięciowej. Ta druga często jest wykonywana przez właściwe firmy wykonawcze, które są już zaopatrzone w niezbędne mierniki, wymuszalniki czy inne urządzenia do badania przepływu prądu. Badanie techniką wysokonapięciową jest bardziej skomplikowaną formą pomiarów, do którego wykonania niezbędny jest specjalistyczny sprzęt oraz generatory prądotwórcze. Tego typu urządzenia muszą być transportowane furgonami, a ich instalacja trwa nawet kilka godzin. W zakres pomiarów wysokonapięciowych wliczane są próby napięciowe AC, WNZ oraz DAC. Systemy opierające się na metodzie DAC wykorzystują próby napięciowe o innych niż pozostałe próby parametrach, a także są zgodne z wyżej wymienioną normą Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej – IEC 60270.

Rozwiązania oferowane przez próby napięciowe w trybie DAC

Kable poddane próbie napięciowej mogą albo wytrzymać tę próbę, albo ulec awarii, co będzie zmuszało firmę instalacyjną do podjęcia dodatkowych kroków. Aby pozytywnie przejść ten test, kable muszą wytrzymać m.in. przepływ energii z generatora przez określony czas, najczęściej ok. 1 godziny. Przy wykonywanej próbie napięciowej istnieje także możliwość wyznaczenia poprawnej metody montażu. Błędy w montażu kabli są jedną z przyczyn awarii, które mogą być niewykrywalne na poziomie badania, ale mogą się zdarzyć w czasie eksploatacji. Dlatego odpowiednie instalowanie akcesoriów kablowych, muf, oraz głowic staje się istotne przy dopuszczeniu kabli do użycia oraz jest wynikiem przeprowadzanej diagnostyki.

Próby napięciowe w trybie DAC oraz ocena stanu technicznego

Transmisyjne kable elektromagnetyczne wymagają dokładnego sprawdzenia stanu technicznego. Wykrycie wszelkich nieprawidłowości w całej instalacji bądź poszczególnych jej elementach ma szczególne znaczenie w eliminowaniu ryzyka awarii. W ten sposób istotnym staje się test zarówno napięcia, jak i montażu kabli. Diagnostyka DAC która może być stosowana na kablach nowych oraz już eksploatowanych – w ten sposób istotne stają się testy fabryczne, ale również okresowe czy profilaktyczne. Korzystając z prób napięciowych w trybie DAC oraz badań linii kablowej, można wyeliminować defekty i narażenia oraz ustalić obraz i stan techniczny, a nawet żywotność sieci kablowej.

Charakterystyka próby napięciowej DAC

Napięcie DAC (ang. Damped Alterneting Current) to rodzaj napięcia przemiennie tłumionego o częstotliwości 20500 Hz. Tego typu testowanie stosowane jest w szerokiej gamie instalacji kablowych wykorzystujących średnie, wysokie oraz bardzo wysokie natężenie prądu. Poprzez generowanie prądu przemiennego do określonego poziomu napięcia, a następnie jego rozładowywanie, obiekt testowy jest poddawany badaniu i pomiarom diagnostycznym. Testowanie DAC jest zaawansowanym narzędziem do konserwacji czy monitorowania systemów kabli wysokiego napięcia.
Próby napięciowe w trybie DAC to nowoczesne rozwiązania stosowane od 1999 roku. Metoda ta po raz pierwszy została zaprezentowana na konferencji Jicable w Paryżu i od tamtej pory stanowi główną i najefektywniejszą metodę pomiarów napięcia stosowaną w elektryce. Nasza firma GK-Elektro, która specjalizuje się w usługach instalacji elektrycznych, posiada w swojej ofercie także wykonywanie tego typu badań i pomiarów. W celu zapoznania się z naszą ofertą bądź zamówienia usługi, zapraszamy do kontaktu.

copyrights | 2019 GK ELEKTRO Realizacja: ADV Reklamiści