Pomiar wyładowań
niezupełnych

Diagnostyka wyładowań niezupełnych

Diagnostyka kabli oraz aparatów elektrycznych dostarcza informacji o stanie instalacji wysokiego napięcia oraz o postępującej degradacji układów izolacyjnych. Wyładowania niezupełne (WNZ) mogą powodować różnego rodzaju defekty bądź uszkodzenia w sieciach elektrycznych. Ich wczesne wykrycie powinno pomóc zidentyfikować oraz naprawić usterkę. Pomiar wyładowań niezupełnych to badanie polegające na wykrywaniu i analizie WNZ podczas normalnej pracy linii kablowych transformatora. Nasza firma GK-Elektro zajmuje się badaniami sieci energetycznych. Dysponujemy zespołem specjalistów wyposażonych w niezbędny sprzęt do wykonania pomiarów napięcia, usuwania awarii czy serwisowania linii kablowych.

Pomiar wyładowań niezupełnych – charakterystyka badań diagnostycznych

Wszelkie kable oraz różne podzespoły energetyczne mają swoją żywotność, a także zużywają się w trakcie eksploatacji. W tym celu przeprowadzane są badania kontrolne, okresowe bądź inicjujące otwarcie nowej linii, które mają na celu przeprowadzenie diagnostyki układów, a tym samym wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. Wyładowania niezupełne to chwilowe uszkodzenia izolacji elektrycznej, powstałe pod wpływem nagłego natężenia pola elektrycznego. Aby zapobiegać tego typu zdarzeniom, firma GK- Elektro wykorzystuje specjalistyczny sprzęt diagnostyczny monitorujący przepływ energii oraz wykonujący tzw. pomiar wyładowań niezupełnych. Za pomocą programu badawczego dokonywany jest zapis sygnałów na wszystkich torach pomiarowych, co umożliwia odczyt i analizę wartości wyników monitoringu oraz podjęcie niezbędnych działań.

Zestaw-pomiarowy-TDM-4540-P-TD-PD-firmy-Megger

Diagnostyka wyładowań niezupełnych – na czym polega?

Przebicia elektryczne mogą powodować zwarcie, uszkodzenia urządzeń i odbiorników, wywoływać niebezpieczne napięcia dotykowe, a nawet pożar. W celu wyeliminowania tego typu niebezpieczeństw wykonuje się pomiar wyładowań niezupełnych, poddający kontroli poszczególne linie kablowe. W konsekwencji istnieje możliwość podjęcia odpowiednich działań mających na celu naprawę bądź wymianę zepsutych kabli na nowe. Do pomiarów i diagnostyki kabli wykorzystuje się systemy mobilne, przenośne skanery oraz większe, transportowalne podzespoły. Detekcję przeprowadza się przy wykorzystaniu energii z sieci bądź ze źródła zewnętrznego, chociaż lepsze wyniki uzyskuje się dzięki użyciu transformatorów i generatorów podwyższających napięcie. Wykorzystywane metody zależą jednak od specyfiki sytuacji oraz od indywidualnych warunków instalacji. Posiadane przez GK-Elektro zestawy i sprzęty pomiarowe umożliwiają wykonywanie pomiarów WNZ na miejscu przy zasilaniu miejscowym bądź z innego układu, a otrzymane zapisy sygnałów i ich weryfikacja dają obraz wykorzystywany do ewentualnego przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych.

Pomiary

Ochrona od wyładowań niezupełnych

Najczęstszymi przyczynami zaburzeń w funkcjonowaniu instalacji elektrycznej są wyładowania atmosferyczne. Natężenie prądu piorunowego nawet o wartości 250 kA może spowodować niebezpieczne przepięcia. Chociaż uderzenie piorunu stanowi bezpośrednie zagrożenie, to jednak można je ominąć, instalując odpowiednie, zgodne z przepisami zabezpieczenia, odprowadzające impulsy wyładowania atmosferycznego. Innymi, także częstymi, przyczynami występowania stanów awaryjnych są wysokie natężenia łączeniowe oraz defekty sieci elektroenergetycznej. W tym celu stosuje się urządzenia ucinające napięcie, których instalacja jest określana przez prawa, normy i zasady. Są one pomocne zarówno w przypadku przepływu prądu piorunowego, jak i nadwyżki natężenia na liniach kablowych. Zlokalizowanie przyczyny występowania natężeń staje się w tym wypadku istotne do wyeliminowania zagrożenia wyładowań. Analiza źródeł wyładowań niezupełnych nie ogranicza się jedynie do określenia przyczyn zewnętrznych, ale także tych związanych ze starzeniem się instalacji elektrycznej, zużyciem kabli bądź wykorzystaniem niewłaściwej technologii. Wykryciu tych wszystkich nieprawidłowości na służyć diagnostyka wyładowań niezupełnych, która daje wytłumaczenia zarówno natury technicznej, jak i eksploatacyjnej.

Diagnostyka wyładowań niezupełnych – oferta firmy GK-Elektro

Wyładowania WNZ są niebezpiecznymi sytuacjami w energetyce, prowadzącymi do znacznych skoków prądu elektrycznego, a przez to mogą prowadzić do spięć na liniach kablowych. Istotą diagnostyki jest cykliczny pomiar zachodzących zmian, co pozwala na wykreowanie obrazu funkcjonowania tych linii oraz podjęcia działań naprawczych. Firma GK-Elektro oferuje profesjonalną pomoc w wykonywaniu działań diagnostycznych. Swoje usługi nie ogranicza jedynie do wykonania samych badań, ale także oferuje podjęcie niezbędnych prac związanych z naprawą instalacji elektrycznej czy montażem nowego okablowania bądź podzespołów. Naprawa uszkodzonych linii elektrycznych oraz identyfikacja przyczyny występowania wyładowań niezupełnych leży w kwestii diagnostyki wyładowań niezupełnych, co jest jedną z wielu usług świadczonych przez naszą firmę.

Firma GK-Elektro posiada przeszkoloną kadrę pracowników w zakresie wykonywania pomiarów i prób w szerokim zakresie instalacji oraz transformatorach o liniach kablowych elektroenergetycznych.
Poniżej informacje o posiadanych uprawnieniach oraz odbytych szkoleniach:
Uprawnienia SEP E i D bez ograniczeń
Szkolenia z Badań Kabli elektroenergetycznych metodami Wyładowań Niezupełnych przeprowadzonych przez firmę Megger
Szkolenia z Diagnostyki transformatorów przeprowadzonych przez Firmę Megger

copyrights | 2019 GK ELEKTRO Realizacja: ADV Reklamiści