Completed projects

We completed countless projects introducing state-of-the-art, optimal solutions for over 200 Clients across the country. Below we present some exemplary ones.

SPIE Stangl Technik Sp. z o.o. 

Installations over new lines 5 and 6 for Building 1.2 at Daimler’s Jawor Plant

2021-2022
SEE SPECIFICATION
X
 •  delivery and installation of LV switchgear;
 •  execution of LV cable routes
 • execution of IT cable routes
 • installation of EHV bus ducts
 • installation of fire-protection crossings
 • installation of basic and emergency lighting
 • extension of medium voltage transformer stations 20kV/0,4 kV
 • installation of power and sockets and ducts
 • lightning protection system
 • installation of power supply for production process machinery
 • execution of measurements and checks of electrical installation

Mercedes-Benz Manufacturing

Construction of Mercedes Benz engine production plant in Jawor/ Poland – hall F1 buildings 101 and 102

2018-2020
SEE SPECIFICATION
X
 • zasilanie placu budowy (dostarczenie rozdzielni budowlanych , wykonanie linii zasilających nn oraz instalacji oświetlenia
 • wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego
 • dostawa i uruchomienie centralnej baterii oświetlenia awaryjnego
 • instalacje tras E90
 • instalacja okablowania E90
 • placu budowy , zasilanie zaplecza socjalno – produkcyjnego)
 • wykonanie instalacji uziemienia
 • wykonanie instalacji odgromowej
 • wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych
 • wykonanie tras kablowych
 • ułożenie linii kablowych NN – WLZ oraz instalacji siły i gniazd
 • wykonanie instalacji oświetleniowej w technologii DALI
 • dostawa i montaż 24 linii kablowych SN 20kV
 • dostawa i montaż 24 stacji transformatorowych 20/0,4 kV
 • dostawa i montaż rozdzielni oddziałowych NN
 • wykonanie instalacji fitrów aktywnych AHF
 • dostawa i montaż instalacji szynoprzewodów
 • instalacja knałów podparapetowych
 • dostawa i montaż UPS-ów
 • wykonanie istalacji zasilania gwarantowanego
 • wykonanie przejść o.poż

Mercedes-Benz Manufacturing

REFERENCE LETTER

Mercedes-Benz Manufacturing

 

Process connections of technology devices (hook-ups) in the Mercedes Benz engine production plant, Jawor/ Poland

2019-2020
SEE SPECIFICATION
X
 • koordynacja procesowa i sporządzenie dokumentacji warsztatowych
 • montaż drugorzędowych konstrukcji wsporczych na elementach Hilti
 • montaż tras kablowych
 • montaż okablowania
 • rozbudowa rozdzielnic głównych 0,4 kV Sivacon S8 Siemens

Mercedes-Benz Manufacturing

REFERENCE LETTER

Nowy Rynek –

office building complex Franklin Templeton Investments

Franklin Templeton Investments, Office and commercial/service building “B” with an underground garage – execution and commissioning of internal electrical installations on the Tenant’s surfaces, floors +2, +3, +4, +5

2018 - 2019
SEE SPECIFICATION
X
 • dostawa i montaż kabli i przewodów (450 km)
 • dostawa opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego wraz z elementem systemu sterowania dali (5 400 szt.),
 • dostawa wraz z uruchomieniem systemu sterowania, monitorowania wszystkich opraw oświetlenia podstawowego oraz systemu obecności z wykorzystaniem systemu sterownia ENCELIUM na powierzchni wykonywanych prac
 • montaż tras kablowych (7 km),
 • dostawa ostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych (23 kpl.)
 • dostawa i montaż osprzętu elektrycznego
 • dostawa i montaż UPS 100kVA oraz 200 kVA
 • dostawa i montaż puszek podłogowych (1 600 szt.)

Nowy Rynek – kompleks biurowy Franklin Templeton Investments

REFERENCE LETTER

Nowy Rynek – kompleks biurowy Siedziba Sieci Żabka

Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych z zakresu aranżacji powierzchni Siedziby Sieci Żabka na piętrach +0 (parter), +1, +2, +3, +4, +5, +6 budynku A na obiekcie Nowy Rynek w Poznaniu

2019
SEE SPECIFICATION
X

– dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych

– dostawa i montaż tras kablowych

– dostawa i montaż kabli i przewodów

– dostawa i montaż oświetlenia podstawowego, dekoracyjnego, awaryjnego i ewakuacyjnego

– dostawa i montaż puszek podłogowych

– dostawa i montaż osprzętu elektrycznego

– dostawa i montaż UPS 80kVA

– dostawa i montaż instalacji uziemiające, połączeń wyrównawczych

Nowy Rynek – kompleks biurowy Siedziba Sieci Żabka

REFERENCE LETTER

Unilever Polska S.A.

Rozbudowa i przebudowa wydziału zup płynnych i sypkich, sosów dresingowych i majonezów, ketchupów o hale produkcyjne wraz z infrastrukturą łącznie z jego zaprojektowaniem i przeprojektowaniem w Poznaniu.

2016-2017
SEE SPECIFICATION
X

– wykonanie dokumentacji projektowej,

– dostawa i montaż rozdzielnic oraz tras kablowych

– wykonanie wewnętrznych linii zasilających

– instalacje oświetlenia

– instalacje gniazd 230V i 400V

– wykonanie instalacji uziemiającej, odgromowej i połączeń wyrównawczych

– wykonanie oświetlenia terenu zewnętrznego na elewacji budynku hali

– instalacja SSP

– wykonanie pomiarów elektrycznych

Unilever Polska S.A.

REFERENCE LETTER

Unilever Polska S.A.

Instalacje elektryczne, teletechniczne, mechaniczne,  na terenie całego zakładu

2017-2019
SEE SPECIFICATION
X

– nowe inwestycje w produkcji,

– modernizacje instalacji elektrycznych, energetycznych i teletechnicznych,

– sieci światłowodowe

– sieci okablowania strukturalnego

– system detekcji azotu

– prace związaną z modernizacją, naprawą instalacji mechanicznych

– modernizacja, naprawa instalacji klimatyzacji

– prace konserwacyjne,

– prace projektowe

Unilever Polska S.A.

REFERENCE LETTER

 

Solaris Bus & Coach

Rozbudowa zakładu – hala lekkich autobusów z częścią biurową wraz z infrastrukturą, zmianami w zagospodarowaniu istniejącej hali ABC, zmianami przeznaczenia hali F3 w Solaris Bus & Coach S.A. w Bolechowie

2014 - 2016
SEE SPECIFICATION REFERENCE LETTER
X

– dostawa dwóch stacji transformatorowych 2x1000kVA + 800kVA

– budowa przyłącza elektroenergetycznego SN z GPZ Bolechowo

– usunięcie kolizji kablowych z nowoprojekotwanymi obiektami,

– dostawa UPS 400kVA,

-Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

-instalacja gniazd wtyczkowych i siły,

– prefabrykacja i dostawa rozdzielnic elektrycznych,

– instalacja uziemienia, odgromowa i połączeń wyrównawczych,

-Instalacja oświetlenia zewnętrznego,

– Montaż tras kablowych,

– budowa kanalizacji teletechnicznej,

– instalacja LAN,

– instalacja KD

– instalacja SSP + oddymianie,

– Instalacja GAZEX,

Solaris Bus & Coach

REFERENCE LETTER

Apart – Siedziba, Zakłady Jubilerskie

Rozbudowa budynków biurowo-usługowych i magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa budynku garażowego dla APART w Suchym Lesie k. Poznania ul. Stara Droga 3

2016-2017
SEE SPECIFICATION
X

– rozbudowa istniejącej stacji transformatorowej,

– budowa przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia z istniejącej stacji transformatorowej,

– dostawa agregatu prądotwórczego 300kVA,

– instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

– instalacja gniazd wtyczkowych i siły,

– prefabrykacja i dostawa rozdzielnic elektrycznych,

– instalacja uziemienia, odgromowa i połączeń wyrównawczych,

– instalacja oświetlenia zewnętrznego,

– montaż tras kablowych,

– budowa kanalizacji teletechnicznej

Apart – Siedziba, Zakłady Jubilerskie

REFERENCE LETTER

Anwil Grupa Orlen S.A

Kompleksowe wykonanie zadania pn. Przebudowa rozdzielni RG 1101/06

2017-2018
SEE SPECIFICATION
X

– Wykonanie dokumentacji projektowej,

– Ułożenie nowego przyłącza średniego napięcia do transformatorów T1 i T2,

– Demontaż istniejącej rozdzielnicy głównej RG 1101/06 oraz dostawa i montaż nowej rozdzielnicy,

– Wymiana dwóch transformatorów olejowych T1 oraz T2 o mocy 500 kVA (6/0,4kV) na transformatory suche o mocy 1200kVA,

– Wykonanie kompletnego remontu pomieszczeń komór transformatorowych i pomieszczenia rozdzielni głównej,

– Wykonanie systemu wentylacji komór transformatorowych,

– Dostawa i montaż mostów szynowych o prądzie 2500A,

– Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji systemu sygnalizacji pożaru,

– Wykonanie przyłącza 0,4kV z RG 1101/06 do RG/CA i RG/UPS,

– Budowa kanalizacji kablowej,

– Dostawa i montaż jednostki UPS o mocy 160kVA wraz z wykonaniem kompletnego remontu pomieszczeń UPS i baterii akumulatorów,

– Wykonanie redundantnego systemu wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń UPS i baterii akumulatorów,

– Prefabrykacja, dostawa i montaż rozdzielni głównych RG-CA, RG-UPS, R-ADM

Anwil Grupa Orlen S.A

REFERENCE LETTER

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu

Dostawa i montaż nowej rozdzielni głównej NN w Budynku Technicznym Szpitala GPSK w Poznaniu przy ul. Polnej 33

2018-2019
SEE SPECIFICATION
X

– dostawa i montaż 11-polowej rozdzielnicy głównej niskiego napięcia o prądzie znamionowym  In=1600A, prądzie zwarciowym Ik=50kA, składającej się z trzech pól zasilających i wyposażonej w automatykę SZR,

– dostawa i montaż nowych mostów kablowych 4xYKY 4x1x240 mm2,

– wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz instalacji gniazd wtykowych i siły,

– wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru,

– wykonanie instalacji klimatyzacji,

– wykonanie systemu monitoringu i archiwizacji danych pomiarowych zużycia energii elektrycznej,

– demontaż i utylizacja istniejącej rozdzielnicy głównej Szpitala,

– dostawa agregatu prądotwórczego o mocy 850 kVA na czas przełączeń odpływów ze starej do nowej rozdzielnicy głównej RGNN,

– wykonanie prac ogólnobudowlanych

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu

REFERENCE LETTER

Adamed Pharma S.A.

udynek laboratorium syntezy organicznej, laboratorium analityczne oraz laboratorium formulacji i technologii

wraz z częścią biurową socjalną i techniczną

2014
SEE SPECIFICATION
X

– dostawa i uruchomienie rozdzielni głównych NN

– dostawa i montaż stacji transformatorowych

– montaż linii SN 15kV

– dostawa i uruchomienie agregatów prądotwórczych 300 kW

– instalacje okablowania siły i oświetlenia

– dostawa i montaż rozdzielni elektrycznych nn

– montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego

– instalacja SAP wraz z uruchomieniem

– instalacje okablowania strukturalnego wraz z szafami IT

– instalacja AKPiA i BMS – procesu produkcyjnego

– instalacja odgromowa i uziemienia obiektu

– instalacja gniazd 230/400V

– instalacja zasilania gwarantowanego

Adamed Pharma S.A.

REFERENCE LETTER

Zakłady NIVEA Polska Sp. z o.o.

Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN-15 kV zakładu NIVEA w Poznaniu

 

2018-2019
SEE SPECIFICATION
X

– wykonanie dokumentacji

– wykonanie niezbędnych uzgodnień

– ułożenie kabla XRUHAKXS 1X240 mm2 na odcinku GPZ Karolin – stacja konsumentowa NIVEA, długość 3500 m

Zakłady NIVEA Polska Sp. z o.o.

REFERENCE LETTER

 

Maraton – zespół budynków biurowych

Budowa nowoczesnego budynku biurowego Maraton.

Aranżacje najemców:
– Bertelsmann Media Sp. z o.o. odział Arvato

– Bridgestone EBS Sp. z o.o.

– CenturyLink Polans Sp. z o.o.

– REHAU Business Service sp. z o.o.

– Sport Hospitality sp. z o.o.

– Rockwool Global Business Service Center sp. z o.o.

– Naspers Classifieds sp. z o.o.

2016-2018
SEE SPECIFICATION
X

– dostawa i montaż rozdzielnic

– wykonanie tras kablowych

– wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego wraz z dostawą opraw

– wykonanie instalacji siły i gniazd wtykowych

– wykonanie instalacji WLZ i kabli zasilających urządzenia

– wykonanie instalacji okablowania strukturalnego

– dostawa i montaż UPS

Maraton – zespół budynków biurowych

REFERENCE LETTER

Mercedes Duda-Cars S.A.

Budowa centrum blacharsko-lakierniczego i obsługi pojazdów samochodowych w Golęczewie

2018-2019
SEE SPECIFICATION
X

-wykonanie dokumentacji projektowej,

– dostawa stacji transformatorowej 1000kVA

– dostawa UPS 40 kVA,

– dostawa agregatu prądotwórczego 100 kVA

-Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

-instalacja gniazd wtyczkowych i siły,

– prefabrykacja i dostawa rozdzielnic elektrycznych,

– instalacja uziemienia, odgromowa i połączeń wyrównawczych,

-instalacja oświetlenia zewnętrznego,

– montaż tras kablowych,

– budowa kanalizacji teletechnicznej

Mercedes Duda-Cars S.A.

REFERENCE LETTERy

Kompania Piwowarska

Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego z wiatami nad strefami przeładunku przy ul. Szwajcarskiej 11 w Poznaniu – etap I – budowa zbiornika infiltracyjno-ewaporacyjnego wód opadowych – instalacje elektryczne i teletechniczne

 

2015-2016
SEE SPECIFICATION
X

– wykonanie oświetlenia zewnętrznego placów nr 1 i 2

– montaż kanalizacji teletechnicznej,

– zasilanie przepompowni wód deszczowych

Kompania Piwowarska

REFERENCE LETTER

Caterpillar –

Bergerat Monnoyeur

Budowa stacji serwisowej maszyn budowlanych z częścią administracyjno-socjalną z infrastrukturą techniczną i budową wjazdów dla Bergerat Monnoyeur CAT w Komornikach”

2012-2013
SEE SPECIFICATION
X

– sporządzenie kompletnego projektu budowlanego wraz z dokumentacją wykonawczą i powykonawczą,
– dostawa, wykonanie oraz montaż kompletnej, gotowej do pracy instalacji elektrycznej w tym:
– rozdzielnica SN,
– transformator 800kVA
– rozdzielnicy głównej 0,4kV
– rozdzielnic oddziałowych 0,4kV
– oświetlenia zewnętrznego
– oświetlenia wewnętrznego awaryjnego i podstawowego,
– instalacji uziemiającej, odgromowej i wyrównania potencjału,
– instalacji gniazd wtyczkowych, gniazd remontowych
Dostawa, wykonanie oraz montaż kompletnej, gotowej do pracy instalacji teletechnicznej w tym:
– instalacji LAN,
– instalacji SSP,
– instalacji CCTV,
– stałych urządzeń gaśniczych w pomieszczeniu serwerowni
– detekcji CO w pom. warsztatów
– dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu audiowizualnego

Caterpillar –

Bergerat Monnoyeur

REFERENCE LETTER

 

Bałtyk – budynek wysokościowy

Budowa budynku biurowo-Handlowo-Usługowego

wraz z parkingiem i infrastrukturą techniczną

Aranżacje Najemców: OXYLION, KPMG, TRAVEL, S, TKWAY, STARBUCKS, SUCHI, SQ

2017-2019
SEE SPECIFICATION
X

– instalacje okablowania siły i oświetlenia

– dostawa i montaż rozdzielni elektrycznych nn

– montaż instalacji podpodłogowych

– montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego

– instalacja SAP wraz z uruchomieniem

– instalacje okablowania strukturalnego wraz z szafami IT

Bałtyk – budynek wysokościowy

REFERENCE LETTER

Bowa – hala produkcyjno -magazynowa

Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym i adaptacją pomieszczenia istniejącej kotłowni, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 50/10, arkusz 1, jednostka ewidencyjna 302115_2 w Złotkowie; 62-002 Złotkowo; ul. Obornicka 10, gmina Suchy Las, Powiat Poznański

2017-2018
SEE SPECIFICATION
X

-Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

-instalacja gniazd wtyczkowych i siły,

– prefabrykacja i dostawa rozdzielnic elektrycznych,

– dostawa i montaż szynoprzewodów technologicznych 630A,

– instalacja uziemienia, odgromowa i połączeń wyrównawczych,

-Instalacja oświetlenia zewnętrznego,

– Montaż tras kablowych,

– instalacja SSP + oddymianie

– instalacja SSWIN,

– instalacja KD,

– instalacja LAN

Bowa – hala produkcyjno -magazynowa

REFERENCE LETTER

Elektra – hurtownia elektryczna

Budowa budynku usługowo-magazynowego z częścią administracyjną i pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi, infrastrukturą drogową, sieciową i wewnętrzną instalacją gazową wraz z obiektami dodatkowymi: portiernią, zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości płynne” na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Sycowskiej 45.

2017-2018
SEE SPECIFICATION
X

“- budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego,

– budowa kanalizacji teletechnicznej,

– dostawa, wykonanie oraz montaż kompletnej, gotowej do pracy instalacji elektrycznej w tym:

 • rozdzielnicy głównej RGNN 0,4 kV,
 • rozdzielnic oddziałowych 0,4 kV,
 • instalacji koryt i drabin kablowych,
 • oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego,
 • instalacji uziemiającej, odgromowej i wyrównania potencjału,
 • instalacji gniazd wtykowych i siły,

Elektra – hurtownia elektryczna

REFERENCE LETTER

Górażdże Cement

Modernizacja stacji transformatorowej SN/nn dla Przesypowni Cementu w Międzyrzeczu przy ul. Fabrycznej.

2017-2018
SEE SPECIFICATION
X

“- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kompletem uzgodnień

– demontaż istniejącej rozdzielnicy średniego napięcia oraz dwóch transformatorów energetycznych SN/nn,

– wykonanie prac budowlanych obejmujących odświeżenie modernizowanych pomieszczeń, wymianę stolarki drzwiowej oraz wymianę instalacji elektrycznej,

– dostawę 10-cio polowej rozdzielnicy średniego napięcia oraz dwóch transformatorów żywicznych SN/nn o mocy 500 kVA każdy,

– wykonanie muf kablowych na kablach średniego napięcia będących własnością ENEA Operator Sp. z o.o. w celu przepięcia ich do nowej rozdzielnicy SN,

Górażdże Cement

REFERENCE LETTER

Hala produkcyjna nowej generacji drutów i splotów sprężonych

Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla uruchomienia produkcji nowej generacji drutów i splotów sprężonych o podwyższonych parametrach i nowych cechach do zastosowań specjalnych

2017-2018
SEE SPECIFICATION
X

– dostawa i montaż prefabrykowanej stacji transformatorowej SN/nn o mocy przyłączeniowej 7000 kVA wyposażanej w:

 • Obudowę betonową o wymiarach 8000×6000 mm
 • Rozdzielnicę SN 7-mio polową,
 • Rozdzielnicę Główną nn,
 • Szynoprzewody 4000A,
 • Transformator suchy SN/nn o mocy 2500 kVA,
 • Transformator suchy SN/nn o mocy 2000 kVA
 • Transformator olejowy SN/nn o mocy 800 kVA
 • Transformator olejowy SN/nn o mocy 400 kVA

– instalacja oświetlenia zewnętrznego,

– prefabrykacja, dostawa i montaż rozdzielnic oddziałowych 0,4 kV RH, RS, RL,

– dostawa i montaż instalacji koryt i drabin kablowych,

– dostawa i montaż oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego,

– dostawa i montaż instalacji uziemiającej, odgromowej i wyrównania potencjału,

– dostawa i montaż instalacji gniazd wtykowych i siły,

– dostawa i montaż zasilania urządzeń technologii

Hala produkcyjna nowej generacji drutów i splotów sprężonych

REFERENCE LETTER

Półwiejska_2 – galeria handlowa

Budowa budynku biurowo-usługowo-handlowego w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 2 wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami, drogami, przekładkami i niezbędnymi instalacjami

2013-2015
SEE SPECIFICATION
X
 1. Sporządzenie kompletnego projektu wykonawczego,
  2. Wykonanie przekładek kablowych kolidujących z nowopowstałym budynkiem,
  3. Dostawa, wykonanie oraz montaż kompletnej, gotowej do pracy instalacji elektrycznej w tym:
  – rozdzielnice SN – 2 szt. ,
  – transformatory 1250kVA – 2 szt. 1000kVA – 1 szt.
  – rozdzielnica główna 0,4kV wraz z układem SZR – 3 szt.
  – rozdzielnice oddziałowe 0,4kV
  – oświetlenie zewnętrzne architektoniczne
  – oświetlenie wewnętrzne awaryjne i podstawowe,
  – instalacja gniazd wtykowych
  – instalacja uziemiająca, odgromowa i wyrównania potencjału,
  4. Dostawa, wykonanie oraz montaż kompletnej, gotowej do pracy instalacji teletechnicznej w tym:
  – instalacja LAN,
  – instalacja SSP,
  – instalacja CCTV,
  – instalacja KD
  – instalacja RTV/SAT
  – instalacja wideodomofonowa w technologii IP
  5 Dostawa, montaż i uruchomienie stacji ładowania samochodów wyposażonej w gniazda ładowania typu I i II.

Półwiejska_2 – galeria handlowa

REFERENCE LETTER

Posnania – galeria handlowa

Budowa największego w Wielkopolsce centrum handlowego Posnania

2014-2016
SEE SPECIFICATION
X

– wykonanie projektu

– zasilanie placu budowy po stronie SN/Nn.

– utrzymanie ruchu na terenie placu budowy w zakresie zasilania placu budowy (1,4MW)

Posnania – galeria handlowa

REFERENCE LETTER

EXIDE Technologies S.A. – fabryka akumulatorów

Hala produkcyjna akumulatorów AGM dla EXIDE Technologies S.A.”

2011-2012
SEE SPECIFICATION
X

-sporządzenie kompletnego projektu wykonawczego,
-dostawa, wykonanie oraz montaż kompletnej, gotowej do pracy instalacji elektrycznej służącej na potrzeby hali AGM Exide Technologies S.A. w tym:
– rozdzielnie oddziałowe 0,4 kV,
– oświetlenie wewnętrzne awaryjne i podstawowe oraz zewnętrzne,
– instalacja uziemiająca, odgromowa i wyrównania potencjału,
– instalacja gniazd wtyczkowych, gniazd remontowych
– instalacji LAN,
– instalacji SSP,
– sterowanie systemu grzewczo-wentylacyjnego hali.

EXIDE Technologies S.A. – fabryka akumulatorów

REFERENCE LETTER

EXIDE Technologies S.A. – fabryka akumulatorów

Instalacje elektryczne, rozdział energii, automatyka procesów produkcyjnych na terenie całego zakładu

2011-2019
SEE SPECIFICATION
X

– nowe inwestycje w produkcji,

– modernizacje instalacji elektrycznych, energetycznych i automatyki,

– prace konserwacyjne,

– prace projektowe

EXIDE Technologies S.A. – fabryka akumulatorów

REFERENCE LETTER

Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

Instalacje elektryczne, rozdział energii, automatyka procesów produkcyjnych na terenie całego zakładu

2011-2019
SEE SPECIFICATION
X

– nowe inwestycje w produkcji,

– modernizacje instalacji elektrycznych, energetycznych i automatyki,

– prace konserwacyjne,

– prace projektowe

Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

REFERENCE LETTER

KRAMP Sp. z o.o.

Rozbudowa Magazynu Wysokiego Składowania

Grene Dystrybucja Sp. z o.o. w Modle Królewskiej

2015
SEE SPECIFICATION
X

– instalacje okablowania siły i oświetlenia

– dostawa i montaż rozdzielni elektrycznych nn

– montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego

– instalacja gniazd 230/400V

– instalacja zestawów gniazd

KRAMP Sp. z o.o.

REFERENCE LETTER

PGNiG – Gazownia Poznań

Przebudowa stacji transformatorowej K-79 w Poznaniu przy ul. Grobla 10

oraz

modernizacja  stacji transformatorowej K-79 w m. Poznań  przy ul. Grobla 10 II Etap – przebudowa strony nn

2016-2017
SEE SPECIFICATION
X

– dostawa i montaż rozdzielni głównej NN

– demontaż istniejącej rozdzielni NN

– dostawa i montaż rozdzielnicy SN 15 kV

– przebudowa pomieszczeń stacji K-79

– wykonanie 2 linii kablowych SN 15 kV

– dostawa i montaż transformatorów SN 15kV

– wykonanie kanałów kablowych wewnątrz budynku

– dobudowa pola wyłączników głównych wraz z automatyką SZR

– roboty ogólnobudowlane

– instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego

– instalacje gniazd

– odbudowa nawierzchni asfaltowych

PGNiG – Gazownia Poznań

REFERENCE LETTER

Ricor Polska Sp. z o.o.

Hala Produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalno-technicznym i budynkiem biurowym

2016
SEE SPECIFICATION
X

zasianie placu budowy

Ricor Polska Sp. z o.o.

REFERENCE LETTER

PKP Energetyka S.A.

Przebudowa linii napowietrznych na linie kablowe Linie SN 15kV PKP1 i PKP2 Gadki

2016
SEE SPECIFICATION
X

– skablowanie linii napowietrznej 15kV na odcinku ok. 300m

– posadowienie słupów strunobetonowych SN 15 kV wraz z fundamentami

– wykonanie głowic napowietrznych 15kV

PKP Energetyka S.A.

REFERENCE LETTER

Elmex – centrum spedycyjno – logistyczne

Kompleksowe wykonanie Centrum spedycyjno-logistyczne Elmex w Jasieniu  k./Swarzędza

2014
SEE SPECIFICATION
X

– dostawa i uruchomienie stacji transformatorowej

Elmex – centrum spedycyjno – logistyczne

REFERENCE LETTER

Botanika – zespół budynków mieszkalnych

Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z halą garażową, układem komunikacyjnym i małą architekturą” zlokalizowanej w Poznaniu na os. Bolesława Śmiałego 38

2014 - 2016
SEE SPECIFICATION
X

-Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

-instalacja gniazd wtyczkowych i siły,

– prefabrykacja i dostawa rozdzielnic elektrycznych,

– instalacja uziemienia, odgromowa i połączeń wyrównawczych,

– Instalacja oświetlenia zewnętrznego,

– montaż tras kablowych,

– instalacja LAN,

– Instalacja domofonowa,

– instalacja RTV,

Botanika – zespół budynków mieszkalnych

REFERENCE LETTER

copyrights | 2019 GK ELEKTRO Realizacja: ADV Reklamiści