Projekte

Wir haben bis dato Hunderte von Projekten abgeliefert sowie moderne und optimale Lösungen bei mehr als 200 Kunden aus ganz Polen eingeführt. Im Folgenden präsentieren wir eine Auswahl hiervon.

Mercedes-Benz Manufacturing

Bau des neuen Motorenwerkes von Mercedes-Benz in Jawor, Halle F1, Gebäude 101 und 102

2018-2020
zobacz specyfikacje list referencyjny
X
 • Stromversorgung der Baustelle (Lieferung der Baustellenstromverteiler, Ausführung von Niederspannungsleitungen sowie der Beleuchtungsanlage)
 • Ausführung der Notbeleuchtung
 • Bereitstellung und Inbetriebnahme der Zentralbatterie für Notbeleuchtung
 • Einbau der E90-Kabeltrassen
 • Verkabelung der Baustelle (E90), Stromversorgung der Baustelleneinrichtung (Sozial- und Produktionsräume)
 • Ausführung der Erdungsanlage
 • Ausführung der Brandschutzanlage
 • Ausführung der Potenzialausgleichsanlage
 • Ausführung der Kabeltrassen
 • Verlegung der Niederspannungsleitungen – Stromversorgung der Gebäude, Dreiphasenstrom und Steckdosen
 • Ausführung der Beleuchtungsanlage mithilfe der Technologie von DALI
 • Anlieferung und Montage von 24 Stück 20kV Kabelleitungen
 • Anlieferung und Montage von 24 Stück 20/0,4 kV Trafostationen
 • Anlieferung und Montage der Niederspannungsstromverteiler
 • Aufstellung und Inbetriebnahme der Aktiven Harmonischen Filter (AHF)
 • Anlieferung und Montage der Stromschienen
 • Installation der Brüstungskanäle
 • Anlieferung und Montage der USV-Einheiten
 • Ausführung der Anlage für unterbrechungsfreie Stromversorgung
 • Ausführung von Kabelbrandabschottungen

Mercedes-Benz Manufacturing

Referenzschreiben

Mercedes-Benz Manufacturing

Prozessanschlüsse technologischer Anlagen (hook-ups) im Motorenwerk von Mercedes-Benz in Jawor

2019-2020
zobacz specyfikacje list referencyjny
X
 • Koordination des Prozesses sowie Erstellung von Projektdokumentationen
 • Montage sekundärer Stützkonstruktionen an Bauteilen der Fa. Hilti
 • Montage von Kabeltrassen
 • Montage der Verkabelung
 • Ausbau der 0,4 kV Hauptschaltanlagen Sivacon S8 von Siemens

Mercedes-Benz Manufacturing

Referenzschreiben

Nowy Rynek – kompleks biurowy Franklin Templeton Investments

Franklin Templeton Investments, Budynek Biurowo-Usługowy ”B” z garażem podziemnym – wykonanie i uruchomienie wewnętrznych instalacji elektrycznych na powierzchni aranżacji Najemcy na piętrach +2, +3, +4, +5

2018 - 2019
zobacz specyfikacje list referencyjny
X
 • dostawa i montaż kabli i przewodów (450 km)
 • dostawa opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego wraz z elementem systemu sterowania dali (5 400 szt.),
 • dostawa wraz z uruchomieniem systemu sterowania, monitorowania wszystkich opraw oświetlenia podstawowego oraz systemu obecności z wykorzystaniem systemu sterownia ENCELIUM na powierzchni wykonywanych prac
 • montaż tras kablowych (7 km),
 • dostawa ostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych (23 kpl.)
 • dostawa i montaż osprzętu elektrycznego
 • dostawa i montaż UPS 100kVA oraz 200 kVA
 • dostawa i montaż puszek podłogowych (1 600 szt.)

Nowy Rynek – kompleks biurowy Franklin Templeton Investments

List referencyjny

Nowy Rynek – kompleks biurowy Siedziba Sieci Żabka

Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych z zakresu aranżacji powierzchni Siedziby Sieci Żabka na piętrach +0 (parter), +1, +2, +3, +4, +5, +6 budynku A na obiekcie Nowy Rynek w Poznaniu

2019
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

– dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych

– dostawa i montaż tras kablowych

– dostawa i montaż kabli i przewodów

– dostawa i montaż oświetlenia podstawowego, dekoracyjnego, awaryjnego i ewakuacyjnego

– dostawa i montaż puszek podłogowych

– dostawa i montaż osprzętu elektrycznego

– dostawa i montaż UPS 80kVA

– dostawa i montaż instalacji uziemiające, połączeń wyrównawczych

Nowy Rynek – kompleks biurowy Siedziba Sieci Żabka

List referencyjny

Unilever Polska S.A.

Rozbudowa i przebudowa wydziału zup płynnych i sypkich, sosów dresingowych i majonezów, ketchupów o hale produkcyjne wraz z infrastrukturą łącznie z jego zaprojektowaniem i przeprojektowaniem w Poznaniu.

2016-2017
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

– wykonanie dokumentacji projektowej,

– dostawa i montaż rozdzielnic oraz tras kablowych

– wykonanie wewnętrznych linii zasilających

– instalacje oświetlenia

– instalacje gniazd 230V i 400V

– wykonanie instalacji uziemiającej, odgromowej i połączeń wyrównawczych

– wykonanie oświetlenia terenu zewnętrznego na elewacji budynku hali

– instalacja SSP

– wykonanie pomiarów elektrycznych

Unilever Polska S.A.

List referencyjny

Unilever Polska S.A.

Instalacje elektryczne, teletechniczne, mechaniczne,  na terenie całego zakładu

2017-2019
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

– nowe inwestycje w produkcji,

– modernizacje instalacji elektrycznych, energetycznych i teletechnicznych,

– sieci światłowodowe

– sieci okablowania strukturalnego

– system detekcji azotu

– prace związaną z modernizacją, naprawą instalacji mechanicznych

– modernizacja, naprawa instalacji klimatyzacji

– prace konserwacyjne,

– prace projektowe

Unilever Polska S.A.

List referencyjny

Solaris Bus & Coach

Rozbudowa zakładu – hala lekkich autobusów z częścią biurową wraz z infrastrukturą, zmianami w zagospodarowaniu istniejącej hali ABC, zmianami przeznaczenia hali F3 w Solaris Bus & Coach S.A. w Bolechowie

2014 - 2016
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

– dostawa dwóch stacji transformatorowych 2x1000kVA + 800kVA

– budowa przyłącza elektroenergetycznego SN z GPZ Bolechowo

– usunięcie kolizji kablowych z nowoprojekotwanymi obiektami,

– dostawa UPS 400kVA,

-Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

-instalacja gniazd wtyczkowych i siły,

– prefabrykacja i dostawa rozdzielnic elektrycznych,

– instalacja uziemienia, odgromowa i połączeń wyrównawczych,

-Instalacja oświetlenia zewnętrznego,

– Montaż tras kablowych,

– budowa kanalizacji teletechnicznej,

– instalacja LAN,

– instalacja KD

– instalacja SSP + oddymianie,

– Instalacja GAZEX,

Solaris Bus & Coach

List referencyjny

Apart – Siedziba, Zakłady Jubilerskie

Rozbudowa budynków biurowo-usługowych i magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa budynku garażowego dla APART w Suchym Lesie k. Poznania ul. Stara Droga 3

2016-2017
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

– rozbudowa istniejącej stacji transformatorowej,

– budowa przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia z istniejącej stacji transformatorowej,

– dostawa agregatu prądotwórczego 300kVA,

– instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

– instalacja gniazd wtyczkowych i siły,

– prefabrykacja i dostawa rozdzielnic elektrycznych,

– instalacja uziemienia, odgromowa i połączeń wyrównawczych,

– instalacja oświetlenia zewnętrznego,

– montaż tras kablowych,

– budowa kanalizacji teletechnicznej

Apart – Siedziba, Zakłady Jubilerskie

List referencyjny

Anwil Grupa Orlen S.A

Kompleksowe wykonanie zadania pn. Przebudowa rozdzielni RG 1101/06

2017-2018
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

– Wykonanie dokumentacji projektowej,

– Ułożenie nowego przyłącza średniego napięcia do transformatorów T1 i T2,

– Demontaż istniejącej rozdzielnicy głównej RG 1101/06 oraz dostawa i montaż nowej rozdzielnicy,

– Wymiana dwóch transformatorów olejowych T1 oraz T2 o mocy 500 kVA (6/0,4kV) na transformatory suche o mocy 1200kVA,

– Wykonanie kompletnego remontu pomieszczeń komór transformatorowych i pomieszczenia rozdzielni głównej,

– Wykonanie systemu wentylacji komór transformatorowych,

– Dostawa i montaż mostów szynowych o prądzie 2500A,

– Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji systemu sygnalizacji pożaru,

– Wykonanie przyłącza 0,4kV z RG 1101/06 do RG/CA i RG/UPS,

– Budowa kanalizacji kablowej,

– Dostawa i montaż jednostki UPS o mocy 160kVA wraz z wykonaniem kompletnego remontu pomieszczeń UPS i baterii akumulatorów,

– Wykonanie redundantnego systemu wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń UPS i baterii akumulatorów,

– Prefabrykacja, dostawa i montaż rozdzielni głównych RG-CA, RG-UPS, R-ADM

Anwil Grupa Orlen S.A

List referencyjny

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu

Dostawa i montaż nowej rozdzielni głównej NN w Budynku Technicznym Szpitala GPSK w Poznaniu przy ul. Polnej 33

2018-2019
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

– dostawa i montaż 11-polowej rozdzielnicy głównej niskiego napięcia o prądzie znamionowym  In=1600A, prądzie zwarciowym Ik=50kA, składającej się z trzech pól zasilających i wyposażonej w automatykę SZR,

– dostawa i montaż nowych mostów kablowych 4xYKY 4x1x240 mm2,

– wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz instalacji gniazd wtykowych i siły,

– wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru,

– wykonanie instalacji klimatyzacji,

– wykonanie systemu monitoringu i archiwizacji danych pomiarowych zużycia energii elektrycznej,

– demontaż i utylizacja istniejącej rozdzielnicy głównej Szpitala,

– dostawa agregatu prądotwórczego o mocy 850 kVA na czas przełączeń odpływów ze starej do nowej rozdzielnicy głównej RGNN,

– wykonanie prac ogólnobudowlanych

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu

List referencyjny

Adamed Pharma S.A.

udynek laboratorium syntezy organicznej, laboratorium analityczne oraz laboratorium formulacji i technologii

wraz z częścią biurową socjalną i techniczną

2014
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

– dostawa i uruchomienie rozdzielni głównych NN

– dostawa i montaż stacji transformatorowych

– montaż linii SN 15kV

– dostawa i uruchomienie agregatów prądotwórczych 300 kW

– instalacje okablowania siły i oświetlenia

– dostawa i montaż rozdzielni elektrycznych nn

– montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego

– instalacja SAP wraz z uruchomieniem

– instalacje okablowania strukturalnego wraz z szafami IT

– instalacja AKPiA i BMS – procesu produkcyjnego

– instalacja odgromowa i uziemienia obiektu

– instalacja gniazd 230/400V

– instalacja zasilania gwarantowanego

Adamed Pharma S.A.

List referencyjny

Zakłady NIVEA Polska Sp. z o.o.

Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN-15 kV zakładu NIVEA w Poznaniu

2018-2019
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

– wykonanie dokumentacji

– wykonanie niezbędnych uzgodnień

– ułożenie kabla XRUHAKXS 1X240 mm2 na odcinku GPZ Karolin – stacja konsumentowa NIVEA, długość 3500 m

Zakłady NIVEA Polska Sp. z o.o.

List referencyjny

Maraton – zespół budynków biurowych

Budowa nowoczesnego budynku biurowego Maraton.

Aranżacje najemców:
– Bertelsmann Media Sp. z o.o. odział Arvato

– Bridgestone EBS Sp. z o.o.

– CenturyLink Polans Sp. z o.o.

– REHAU Business Service sp. z o.o.

– Sport Hospitality sp. z o.o.

– Rockwool Global Business Service Center sp. z o.o.

– Naspers Classifieds sp. z o.o.

2016-2018
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

– dostawa i montaż rozdzielnic

– wykonanie tras kablowych

– wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego wraz z dostawą opraw

– wykonanie instalacji siły i gniazd wtykowych

– wykonanie instalacji WLZ i kabli zasilających urządzenia

– wykonanie instalacji okablowania strukturalnego

– dostawa i montaż UPS

Maraton – zespół budynków biurowych

List referencyjny

Mercedes Duda-Cars S.A.

Budowa centrum blacharsko-lakierniczego i obsługi pojazdów samochodowych w Golęczewie

2018-2019
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

-wykonanie dokumentacji projektowej,

– dostawa stacji transformatorowej 1000kVA

– dostawa UPS 40 kVA,

– dostawa agregatu prądotwórczego 100 kVA

-Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

-instalacja gniazd wtyczkowych i siły,

– prefabrykacja i dostawa rozdzielnic elektrycznych,

– instalacja uziemienia, odgromowa i połączeń wyrównawczych,

-instalacja oświetlenia zewnętrznego,

– montaż tras kablowych,

– budowa kanalizacji teletechnicznej

Mercedes Duda-Cars S.A.

List referencyjny

Kompania Piwowarska

Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego z wiatami nad strefami przeładunku przy ul. Szwajcarskiej 11 w Poznaniu – etap I – budowa zbiornika infiltracyjno-ewaporacyjnego wód opadowych – instalacje elektryczne i teletechniczne

2015-2016
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

– wykonanie oświetlenia zewnętrznego placów nr 1 i 2

– montaż kanalizacji teletechnicznej,

– zasilanie przepompowni wód deszczowych

Kompania Piwowarska

List referencyjny

Caterpillar –

Bergerat Monnoyeur

Budowa stacji serwisowej maszyn budowlanych z częścią administracyjno-socjalną z infrastrukturą techniczną i budową wjazdów dla Bergerat Monnoyeur CAT w Komornikach”

2012-2013
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

– sporządzenie kompletnego projektu budowlanego wraz z dokumentacją wykonawczą i powykonawczą,
– dostawa, wykonanie oraz montaż kompletnej, gotowej do pracy instalacji elektrycznej w tym:
– rozdzielnica SN,
– transformator 800kVA
– rozdzielnicy głównej 0,4kV
– rozdzielnic oddziałowych 0,4kV
– oświetlenia zewnętrznego
– oświetlenia wewnętrznego awaryjnego i podstawowego,
– instalacji uziemiającej, odgromowej i wyrównania potencjału,
– instalacji gniazd wtyczkowych, gniazd remontowych
Dostawa, wykonanie oraz montaż kompletnej, gotowej do pracy instalacji teletechnicznej w tym:
– instalacji LAN,
– instalacji SSP,
– instalacji CCTV,
– stałych urządzeń gaśniczych w pomieszczeniu serwerowni
– detekcji CO w pom. warsztatów
– dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu audiowizualnego

Caterpillar –

Bergerat Monnoyeur

List referencyjny

Bałtyk – budynek wysokościowy

Budowa budynku biurowo-Handlowo-Usługowego

wraz z parkingiem i infrastrukturą techniczną

Aranżacje Najemców: OXYLION, KPMG, TRAVEL, S, TKWAY, STARBUCKS, SUCHI, SQ

2017-2019
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

– instalacje okablowania siły i oświetlenia

– dostawa i montaż rozdzielni elektrycznych nn

– montaż instalacji podpodłogowych

– montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego

– instalacja SAP wraz z uruchomieniem

– instalacje okablowania strukturalnego wraz z szafami IT

Bałtyk – budynek wysokościowy

List referencyjny

Bowa – hala produkcyjno -magazynowa

Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym i adaptacją pomieszczenia istniejącej kotłowni, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 50/10, arkusz 1, jednostka ewidencyjna 302115_2 w Złotkowie; 62-002 Złotkowo; ul. Obornicka 10, gmina Suchy Las, Powiat Poznański

2017-2018
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

-Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

-instalacja gniazd wtyczkowych i siły,

– prefabrykacja i dostawa rozdzielnic elektrycznych,

– dostawa i montaż szynoprzewodów technologicznych 630A,

– instalacja uziemienia, odgromowa i połączeń wyrównawczych,

-Instalacja oświetlenia zewnętrznego,

– Montaż tras kablowych,

– instalacja SSP + oddymianie

– instalacja SSWIN,

– instalacja KD,

– instalacja LAN

Bowa – hala produkcyjno -magazynowa

List referencyjny

Elektra – hurtownia elektryczna

Budowa budynku usługowo-magazynowego z częścią administracyjną i pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi, infrastrukturą drogową, sieciową i wewnętrzną instalacją gazową wraz z obiektami dodatkowymi: portiernią, zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości płynne” na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Sycowskiej 45.

2017-2018
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

„- budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego,

– budowa kanalizacji teletechnicznej,

– dostawa, wykonanie oraz montaż kompletnej, gotowej do pracy instalacji elektrycznej w tym:

 • rozdzielnicy głównej RGNN 0,4 kV,
 • rozdzielnic oddziałowych 0,4 kV,
 • instalacji koryt i drabin kablowych,
 • oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego,
 • instalacji uziemiającej, odgromowej i wyrównania potencjału,
 • instalacji gniazd wtykowych i siły,

Elektra – hurtownia elektryczna

List referencyjny

Górażdże Cement

Modernizacja stacji transformatorowej SN/nn dla Przesypowni Cementu w Międzyrzeczu przy ul. Fabrycznej.

2017-2018
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

„- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kompletem uzgodnień

– demontaż istniejącej rozdzielnicy średniego napięcia oraz dwóch transformatorów energetycznych SN/nn,

– wykonanie prac budowlanych obejmujących odświeżenie modernizowanych pomieszczeń, wymianę stolarki drzwiowej oraz wymianę instalacji elektrycznej,

– dostawę 10-cio polowej rozdzielnicy średniego napięcia oraz dwóch transformatorów żywicznych SN/nn o mocy 500 kVA każdy,

– wykonanie muf kablowych na kablach średniego napięcia będących własnością ENEA Operator Sp. z o.o. w celu przepięcia ich do nowej rozdzielnicy SN,

Górażdże Cement

List referencyjny

Hala produkcyjna nowej generacji drutów i splotów sprężonych

Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla uruchomienia produkcji nowej generacji drutów i splotów sprężonych o podwyższonych parametrach i nowych cechach do zastosowań specjalnych

2017-2018
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

– dostawa i montaż prefabrykowanej stacji transformatorowej SN/nn o mocy przyłączeniowej 7000 kVA wyposażanej w:

 • Obudowę betonową o wymiarach 8000×6000 mm
 • Rozdzielnicę SN 7-mio polową,
 • Rozdzielnicę Główną nn,
 • Szynoprzewody 4000A,
 • Transformator suchy SN/nn o mocy 2500 kVA,
 • Transformator suchy SN/nn o mocy 2000 kVA
 • Transformator olejowy SN/nn o mocy 800 kVA
 • Transformator olejowy SN/nn o mocy 400 kVA

– instalacja oświetlenia zewnętrznego,

– prefabrykacja, dostawa i montaż rozdzielnic oddziałowych 0,4 kV RH, RS, RL,

– dostawa i montaż instalacji koryt i drabin kablowych,

– dostawa i montaż oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego,

– dostawa i montaż instalacji uziemiającej, odgromowej i wyrównania potencjału,

– dostawa i montaż instalacji gniazd wtykowych i siły,

– dostawa i montaż zasilania urządzeń technologii

Hala produkcyjna nowej generacji drutów i splotów sprężonych

List referencyjny

Półwiejska_2 – galeria handlowa

Budowa budynku biurowo-usługowo-handlowego w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 2 wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami, drogami, przekładkami i niezbędnymi instalacjami

2013-2015
zobacz specyfikacje list referencyjny
X
 1. Sporządzenie kompletnego projektu wykonawczego,
  2. Wykonanie przekładek kablowych kolidujących z nowopowstałym budynkiem,
  3. Dostawa, wykonanie oraz montaż kompletnej, gotowej do pracy instalacji elektrycznej w tym:
  – rozdzielnice SN – 2 szt. ,
  – transformatory 1250kVA – 2 szt. 1000kVA – 1 szt.
  – rozdzielnica główna 0,4kV wraz z układem SZR – 3 szt.
  – rozdzielnice oddziałowe 0,4kV
  – oświetlenie zewnętrzne architektoniczne
  – oświetlenie wewnętrzne awaryjne i podstawowe,
  – instalacja gniazd wtykowych
  – instalacja uziemiająca, odgromowa i wyrównania potencjału,
  4. Dostawa, wykonanie oraz montaż kompletnej, gotowej do pracy instalacji teletechnicznej w tym:
  – instalacja LAN,
  – instalacja SSP,
  – instalacja CCTV,
  – instalacja KD
  – instalacja RTV/SAT
  – instalacja wideodomofonowa w technologii IP
  5 Dostawa, montaż i uruchomienie stacji ładowania samochodów wyposażonej w gniazda ładowania typu I i II.

Półwiejska_2 – galeria handlowa

List referencyjny

Posnania – galeria handlowa

Budowa największego w Wielkopolsce centrum handlowego Posnania

2014-2016
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

– wykonanie projektu

– zasilanie placu budowy po stronie SN/Nn.

– utrzymanie ruchu na terenie placu budowy w zakresie zasilania placu budowy (1,4MW)

Posnania – galeria handlowa

List referencyjny

EXIDE Technologies S.A. – fabryka akumulatorów

Hala produkcyjna akumulatorów AGM dla EXIDE Technologies S.A.”

2011-2012
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

-sporządzenie kompletnego projektu wykonawczego,
-dostawa, wykonanie oraz montaż kompletnej, gotowej do pracy instalacji elektrycznej służącej na potrzeby hali AGM Exide Technologies S.A. w tym:
– rozdzielnie oddziałowe 0,4 kV,
– oświetlenie wewnętrzne awaryjne i podstawowe oraz zewnętrzne,
– instalacja uziemiająca, odgromowa i wyrównania potencjału,
– instalacja gniazd wtyczkowych, gniazd remontowych
– instalacji LAN,
– instalacji SSP,
– sterowanie systemu grzewczo-wentylacyjnego hali.

EXIDE Technologies S.A. – fabryka akumulatorów

List referencyjny

EXIDE Technologies S.A. – fabryka akumulatorów

Instalacje elektryczne, rozdział energii, automatyka procesów produkcyjnych na terenie całego zakładu

2011-2019
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

– nowe inwestycje w produkcji,

– modernizacje instalacji elektrycznych, energetycznych i automatyki,

– prace konserwacyjne,

– prace projektowe

EXIDE Technologies S.A. – fabryka akumulatorów

List referencyjny

Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

Instalacje elektryczne, rozdział energii, automatyka procesów produkcyjnych na terenie całego zakładu

2011-2019
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

– nowe inwestycje w produkcji,

– modernizacje instalacji elektrycznych, energetycznych i automatyki,

– prace konserwacyjne,

– prace projektowe

Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

List referencyjny

KRAMP Sp. z o.o.

Rozbudowa Magazynu Wysokiego Składowania

Grene Dystrybucja Sp. z o.o. w Modle Królewskiej

2015
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

– instalacje okablowania siły i oświetlenia

– dostawa i montaż rozdzielni elektrycznych nn

– montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego

– instalacja gniazd 230/400V

– instalacja zestawów gniazd

KRAMP Sp. z o.o.

List referencyjny

PGNiG – Gazownia Poznań

Przebudowa stacji transformatorowej K-79 w Poznaniu przy ul. Grobla 10

oraz

modernizacja  stacji transformatorowej K-79 w m. Poznań  przy ul. Grobla 10 II Etap – przebudowa strony nn

2016-2017
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

– dostawa i montaż rozdzielni głównej NN

– demontaż istniejącej rozdzielni NN

– dostawa i montaż rozdzielnicy SN 15 kV

– przebudowa pomieszczeń stacji K-79

– wykonanie 2 linii kablowych SN 15 kV

– dostawa i montaż transformatorów SN 15kV

– wykonanie kanałów kablowych wewnątrz budynku

– dobudowa pola wyłączników głównych wraz z automatyką SZR

– roboty ogólnobudowlane

– instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego

– instalacje gniazd

– odbudowa nawierzchni asfaltowych

PGNiG – Gazownia Poznań

List referencyjny

Ricor Polska Sp. z o.o.

Hala Produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalno-technicznym i budynkiem biurowym

2016
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

zasianie placu budowy

Ricor Polska Sp. z o.o.

List referencyjny

PKP Energetyka S.A.

Przebudowa linii napowietrznych na linie kablowe Linie SN 15kV PKP1 i PKP2 Gadki

2016
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

– skablowanie linii napowietrznej 15kV na odcinku ok. 300m

– posadowienie słupów strunobetonowych SN 15 kV wraz z fundamentami

– wykonanie głowic napowietrznych 15kV

PKP Energetyka S.A.

List referencyjny

Elmex – centrum spedycyjno – logistyczne

Kompleksowe wykonanie Centrum spedycyjno-logistyczne Elmex w Jasieniu  k./Swarzędza

2014
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

– dostawa i uruchomienie stacji transformatorowej

Elmex – centrum spedycyjno – logistyczne

List referencyjny

Botanika – zespół budynków mieszkalnych

Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z halą garażową, układem komunikacyjnym i małą architekturą” zlokalizowanej w Poznaniu na os. Bolesława Śmiałego 38

2014 - 2016
zobacz specyfikacje list referencyjny
X

-Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

-instalacja gniazd wtyczkowych i siły,

– prefabrykacja i dostawa rozdzielnic elektrycznych,

– instalacja uziemienia, odgromowa i połączeń wyrównawczych,

– Instalacja oświetlenia zewnętrznego,

– montaż tras kablowych,

– instalacja LAN,

– Instalacja domofonowa,

– instalacja RTV,

Botanika – zespół budynków mieszkalnych

List referencyjny

copyrights | 2019 GK ELEKTRO Realizacja: ADV Reklamiści